ליווי פרויקטים

באופל בלאנס תוכל ללוות את הפרויקט אותו אתה מבצע ולקבל מימון כנגד המחאת זכות.

חברות ביצוע ועוסקים רבים מתקשים לעמוד בתנאי תשלום של שוטף + בפרויקטים שהם מבצעים ליזמים ונאלצים להמתין זמן רב לקבלת התשלומים להם הם זקוקים במידי, הדבר יוצר קושי ותזרים מזומנים שלילי. באופל בלאנס תוכל להמחות את הזכויות שלך על התקבולים העתידיים מהפרויקט וכנגדם לקבל מסגרות אשראי מעת לעת לפי הצורך ובנוסף לקבל ערבות בנקאית בתנאים הרבה יותר אטרקטיביים מהבנק!

דילוג לתוכן