מהו המושג שיק חוזר ומהן הסיבות לחזרת שיק?

תחילה ישנם 2 מושגים שצריך לדעת:

הבנק הנמשך: הוא הבנק של כותב השיק ממנו נמשך הכסף.

הבנק המציג: הוא הבנק בו הופקד השיק והוצג לתשלום.

‘שיק חוזר’, הוא שיק שהוצג לתשלום ע”י הבנק המציג אך לא שולם ע”י הבנק הנמשך ולכן הוחזר אל הבנק המציג, ומכאן המושג ‘שיק חוזר’.

הסיבות להחזרתו של שיק:

סיבה ראשונה – טכנית
דוגמה: אי התאמה בין המילים לספרות, חוסר חותמת בחזית השיק או בהיסב בגב השיק, או תאריך שגוי.

סיבה שנייה – סיבת כיסוי
במידה ואין מספיק כסף בחשבון, השיק יחזור א.כ.מ, אלו הן ראשי תיבות “אין כיסוי מספיק”.

סיבה שלישית – ביטול
במידה והמושך (בעל החשבון) מתחרט, ונותן לבנק בו מתנהל חשבונו הוראה לבטל את השיק, השיק יוחזר מסיבת “הוראת ביטול”.

סיבה רביעית – חשבון מעוקל
דוגמה: אדם חייב כספים למס הכנסה, והוטל עיקול בחשבונו על כל הכספים, כשיגיע שיק לתשלום מחשבון זה, השיק יוחזר מסיבת “מעוקל”.

סיבה חמישית – חשבון סגור
החשבון אינו פעיל עוד ונסגר.

סיבה שישית – המושך נפטר
שיק שביום התשלום הנקוב בו, כותב השיק נפטר.

מהי מדיניות החזרת שיק?

לקוח טוען שהבנק הודיע לו על חיוב חשבונו כתוצאה משיק שלא כובד, זאת אומרת שיק שחזר, וזאת רק לאחר ארבעה ימים מהיום בו הופקד.

לפני שאדבר על הנהלים של בנק ישראל, מה מותר ומה אסור, אתאר את הדרך אותה עובר שיק מרגע הפקדתו ועד לחזרתו הפיזית לבנק בו הופקד. לדוגמה; הפקדתי שיק לחשבוני בראשון בחודש, השיק יוצא מהסניף כבר באותו יום העסקים ומגיע פיזית לבנק הנמשך שהוא הבנק ממנו אמור להמשך הכסף, כבר בשני לחודש.

הפקיד המטפל בחשבון מחליט האם לשלם את השיק, וזאת לאחר שבחן את כל ההיבטים אותם הזכרנו קודם, טכני, כיסוי, הוראת ביטול וכו’,

במידה והפקיד החליט לשלמו, אין כל בעיה והתשלום יבוצע. במידה והפקיד החליט לא לשלמו, השיק יוחזר לבנק המציג כבר למחרת בשלישי לחודש.

כך שאם השיק הופקד בראשון בחודש הוא יחזור מקסימום בשלישי בחודש תוך יומיים.

יש מקרים מיוחדים ששיק יכול לחזור גם לאחר שלושה ימים, וזאת בתנאי שיש לאותו הסניף אישור מיוחד על כך מהמסלקה.

ישנם סניפים רחוקים מבחינה גיאוגרפית, וגם להם לעיתים ניתן אישור לעיכוב שיקים חוזרים ביום נוסף.

מכאן, אדם שלא קיבל הודעה על שיק שחזר בחשבונו תוך יומיים, או מקסימום שלושה ימים, יוכל לסרב לקבל את השיק החוזר ולדרוש לזכות את חשבונו.

*חשוב לדעת, חלה חובה על פקיד הבנק להודיע לנו מיד עם חזרתו של שיק, מכיוון שאם לא נדע שהלקוח שלנו לא עומד בתשלומים,

אנו עלולים להמשיך ולמכור לו סחורה, דבר שעלול להסב לנו נזק רב.

* האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ בנושא, הינו על דעת הכותב בלבד,                                                       אין לעשות שימוש במאמר זה ללא קבלת הסכמת הכותב מראש ובכתב.
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom דילוג לתוכן