מהו חשבון מוגבל?

קיבלתי מכתב מסניף הבנק שלי ובו הודעה כי חשבון הבנק שלי עומד להכנס להגבלה.

מה זה אומר ומהן ההשלכות של ההגבלה?

חשבון הבנק הופך להיות מוגבל לאחר שחזרו בו במשך שנה עשרה שיקים ובתנאי שיחלפו לפחות 15 יום בין החזרה הראשונה לאחרונה.

לדוגמה: אם כל יום חוזר שיק- בראשון לחודש, בשני בחודש, וכן הלאה, ביום העשירי בחודש זהו השיק העשירי מכוון שיש לספור 15 יום

בין השיק הראשון לאחרון ותהליך ההגבלה יחל רק מה- 15 לחודש.

תקופת ההגבלה היא לשנה אחת והיא תחל 15 יום מחזרת השיק העשירי.

אם השיק העשירי חזר ב- 10 בחודש, ההגבלה תכנס לתוקפה ב- 25 בחודש. במהלך אותם 15 ימים מחזרת השיק העשירי ועד להגבלת החשבון,

ניתן עדיין לשלם שיקים מהחשבון בתנאי שיש כיסוי מספיק.

חשוב לציין לקוח שיש ברשותו חשבונות נוספים יוכל להמשיך ולשלם שיקים בשאר החשבונות והם ימשיכו לעבוד כרגיל.

זכותו של אדם מוגבל לדרוש מכל בנק לפתוח לו חשבון, הבנק לא יוכל לסרב לו, אבל הבנק יוכל לסרב לתת לו פנקס שיקים או אשראי מכל סוג.

מהו חשבון מוגבל חמור?

חשבון מוגבל חמור הינו לקוח שחשבונו מוגבל וחשבון נוסף שהוא מנהל גם הפך להיות מוגבל באותה תקופה,

או לקוח שהיה מוגבל בעבר והוגבל שנית תוך 3 שנים מיום שנסתיימה ההגבלה הקודמת.

חשבון מוגבל חמור הוא חשבון מוגבל לשנתיים, בשונה מחשבון מוגבל רגיל שיכול בעל החשבון להמשיך ולעבוד עם חשבונות אחרים שברשותו.

בעל חשבון שאחד מחשבונותיו הוגדר מוגבל חמור, באופן מיידי כל שאר חשבונותיו הופכים למוגבלים.

*חשוב לשים לב אם אתם במקרה שותפים בחשבון בנק עם אדם שקיבל הגבלה חמורה גם החשבון המשותף שלכם יהפוך למוגבל.

לקוח שהוגבל רשאי לבקש מבימ”ש השלום לבטל החזרת שיק אחד או יותר על מנת לבטל את הגבלתו, ויצטרך להוכיח לבית המשפט שהבנק טעה בשיקולים להגבלתו. ברגע שביהמ”ש ישוכנע הוא יוציא צו לעיכוב ההגבלה, בתקופת העיכוב אותו אדם יוכל לפעול בחשבון הבנק עם פנקס שיקים, ובזמן שהצו תקף תתחיל ספירה חדשה של השיקים החוזרים, אותה יוסיפו לרשימה הקיימת לפני הצו.

* האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ ו/או תחליף לייעוץ בנושא, הינו על דעת הכותב בלבד,                                                       אין לעשות שימוש במאמר זה ללא קבלת הסכמת הכותב מראש ובכתב.
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom דילוג לתוכן