עד 22,000 ש"ח אין חובת זיהוי, ניתן לבצע עסקת דלפק. מ-22,000 ש"ח עד 50,000 ש"ח הלקוח נשאל לשמו ולכתובתו, אינו חייב להציג תעודת זהות. מעל 50,000 ש"ח הלקוח נדרש להציג תעודת זהות שנסרקת אצלנו. הלקוח נדרש לחתום על טופס מבקש שירות בו הוא מצהיר שאכן הוא בא וביקש את השירות.